• Uluslararası Onkoloji Günleri, Anadolu’nun en küçük, yoksulluk düzeyinin en yüksek olduğu ve Genç Birikim Derneği’nin kurulduğu şehir olan Muş’ta başladı.
  • 2009 ve 2011 yıllarında 2 kez Ankara’da, 7 kez ise Muş’ta düzenlenen Onkoloji Günleri ile, kanserle mücadele alanında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ilgili kesimler tarafından tanınan ve ilgi çeken seçkin programlar oluşturuldu.
  • Onkoloji Günleri kapsamında kamu kurumları, farklı kesimlerden sivil toplum kuruluşları, hasta dernekleri, özel sektör, hastalar ve gençlerle birlikte oldukça geniş bir kitleyi kapsayan büyük bir platform yaratıldı.
  • Onkoloji Günleri, yeni hasta dernekleri kurulmasının önünü açtı. Varolan derneklerin kapasitelerinin genişlemesine ve farklı kesimlerden sivil toplum kuruluşlarının farkındalıklarının artmasına katkı sağladı.
  • Genç Birikim Derneği olarak, bir markaya dönüşen Uluslararası Onkoloji Günlerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırılarak her geçen yıl katlanarak büyümesi için vargücümüzle çalışıyoruz.