Gençlerin Kanser Hakkinda Bilinçlendirilmesi

18-25 Nisan 2008 tarihleri arasında Muş’ta düzenlenen “Gençlerin Kanser Hakkında Bilinçlendirilmesi” projesi, Türkiye açısından bir dönüm noktasının başlangıcı oldu.. Projeyi Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Muş Valiliği, Novartis Onkoloji ve Pfizer tarafından desteklendi ve sivil toplum kuruluşları tarafından da sahiplenildi.

Proje kapsamında TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı, Milletvekilleri, Bürokratlar, Türkiye’nin kanser konusundaki çok değerli Bilim İnsanları, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Gazeteciler, Uzmanlar, Avrupa Parlementosu Üyesi ve kanserle mücadele konusunda çok değerli çalışmaları olan Eski Slovenya Devlet Başkanı Sayın Alojz PETER ile ,İtalya, Yunanistan, İspanya, Estonya, Litvanya, Bulgaristan, Slovenya, Romanya ve İngiltere’den Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve gençler katıldı. Türkiye’de konuyla ilgili bir ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin en yoksul kenti olan Muş’ta kanser konusuyla ilgili tüm tarafların bir araya gelmesi oldukça önemli ve anlamlıdır.

Muş’ta düzenlenen “Gençlerin Kanser Hakkında Bilinçlendirilmesi” konulu buluşmanın ardından, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından 6-7 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da “Kanserle Savaşta Elele” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya çok değerli bilim insanları, uzmanlar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılmıştır. Kanserle mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm sağlanması üzerine düzenlenen çalıştay oldukça başarılı olmuş ve gündem değişik bakış açılarıyla zenginleşmiş, yapılan tartışma ve konuşmalarla beklenen hedeflere ulaşıldı.

Kanserle mücadele konusunda birlikte ve bir koordinasyon içerisinde hareket edilmesini vurgulayan Muş ve Ankara buluşmaları, konunun taraflarının birlikte çalışma kararlılığı ve isteğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kanserle mücadele konusunda atılan bu adımlar küresel ve ulusal düzeyde Türkiye’nin alacağı pozisyonun belirlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.