Sağlık Ve Hasta Hakları

4. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri’nin gündemini “Sağlık ve Hasta Hakları” olarak belirledik. Hedefimiz; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, gençlik merkezleri vasıtasıyla gençlerin, ailelerin ve kanserle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ”Sağlık ve Hasta Hakları” konusunda bilgi kazanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda sağlık hizmeti verenlerle, kanser hastalarının arasındaki ilişkiyi geliştiren sonuçlar elde edilmesi de bu toplantıdaki amaçlarımızdan biridir.

Evrensel insan haklarının en önemli parçalarından birisi olan “Sağlık ve Hasta Hakları” kanser alanında sürekli gündemde kalması gereken konuların başında gelmektedir. Hasta olan kişiye teşhis konduğu andan itibaren hastanın tedavisiyle ilgili olarak çeşitli haklara sahiptir. Genç bireylere sağlık kontrollerini düzenli olarak yapmaları için onları yönlendirmek, olası kanser teşhisini çabuklaştıracağı gibi gençlerin “sağlık hakları”nı kullanmalarının da önünü açacaktır. Başta gençler olmak üzere tüm toplumun “hasta hakları”nı öğrenmesini sağlamak, herhangi bir kanser teşhisi durumunda daha kaliteli bir tedavi sürecinin de önünü açacaktır. 4. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri, bir anlamda bu tema üzerine uluslararası alanda yapılacak çalışmaların başlangıç noktası olacaktır.

Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz 4.Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri’nin içeriğinin oluşumundan, katılımcıların belirlenmesine kadar her alanda kurum ve kuruluşların büyük katkısı vardır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 4. Uluslararası Onkoloji Günleri’nde, ECPC, UICC, ECL, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Gençlik Federasyonu ve Kansere Karşı Elele Platformu ve ikili ilişkiler içerisinde bulunduğumuz yurtiçinden ve yurtdışından birçok kuruluş tarafından desteklenmiştir. Bu işbirliği ağı Onkoloji Günleri’nin etkisinin tüm yıla yayılmasını ve gelecek yıllarda yapacağımız uluslararası çalışmaların ön adımlarının atılmasını da sağlayacaktır.

Sınır tanımayan bir hastalık olan kanser alanında uluslararası ve ulusal düzeyde deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşımı büyük önem taşımaktadır. Bir ülkenin kanser alanında yaşadığı tecrübe, bir diğer ülke için rehber niteliğinde olabilmektedir. Kanser, psiko-sosyal ve ekonomik tarafları olan çok yönlü bir sağlık sorunudur. Bu nedenle ailelerin, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kanserle mücadele sürecinde etkin olarak yer alması, kanserle mücadele alanını genişletmekte, güçlendirmekte ve toplumsal bir bilinç yaratılması konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır.

Kanserle mücadele konusunda kanser hastalarının ve yakınlarının mücadele alanının aktif bir parçası olması gerekmektedir. Bu durum yeni tedaviler ve yeni eğilimlerin ilk elden hastalara ulaşmasını sağlayacaktır. Bu durum özellikle çocukların ve gençlerin kansere karşı korunabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Tüm çocuklara, gençlere ve ailelere ulaşmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri konusunda bilinç kazanmalarını sağlamak kolaylıkla hayata geçebilecek bir konu değildir. Hastalar ve hasta yakınları bu sorunla her gün yüzleşen insanlar olarak, çevrelerine bu konuda bilinç kazandırabilmek için aktif roller üstlenebileceklerdir. Bu açıdan hastaların ve kanserle mücadele konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilmeleri, bunların aktif parçaları olabilmeleri ve tüm bunları paylaşabilmeleri için uluslararası platformlarda yer almaları, yurtdışında ve yurtiçinde düzenlenen faaliyetlere katılmaları gerekmektedir.

Kanserle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tecrübe eksikliği giderildikçe kanserle mücadele alanı daha da güçlenebilecektir. Sivil toplum kuruluşlarının kazanacağı tecrübenin ve alanın büyümesinin sadece ulusal çalışmalarla sağlanması mümkün değildir. Kanser sınır tanımamaktadır ve alandaki uluslararası işbirliği platformları tüm dünyada kanserle mücadeleyi kolaylaştırmaktadır.

4. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri’nde Ortaya Çıkan Üç Temel Sonuç:

  • Konu üzerine uluslararası ve ulusal düzeyde deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşımını sağlamak, kanserle mücadele ve kanser tedavisinde “Sağlık ve Hasta Hakları” konusunu kullanılabilir kılmak, kamu-sivil toplum eşgüdümünün gelişimine katkı sağlamak.
  • Sivil toplum kuruluşlarının, gençlik merkezlerinin ve kanser hastalarının, kanserle mücadele etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak, uluslararası faaliyetler geliştirmelerinin ve ulusal ve uluslararası süreçleri izlemelerini kolaylaştırmak.
  • Genç Birikim Derneği olarak kanserle mücadele alanında oluşturmaya başladığımız ağın büyümesini ve gelişmesini sağlamak.

Foto Galeri