Melanom Ve Kolorektal Kanserler

Tanıtma fonunun desteğiyle düzenlediğimiz 3. 4. ve 5. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kanserle mücadele alanına uluslararası ve ulusal deneyimler ışığında daha aktif katılımları konusunda çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yurtdışından ve yurtiçinden gelen sivil toplum kuruluşları ve gençlik merkezleri, işbirliği yapma, ortak platformlarda biraraya gelme, fikir alışverişi yapma, iletişim içerisine girme imkanı bulmuşlardır. Bununla birlikte Türkiye’den programa katılan Bilim Adamları’nın ve kansere karşı mücadele eden kuruluşların uluslararası alanda tanınırlığı artmıştır.

Bu yıl düzenlemeyi planladığımız 6. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri uluslararası ve ulusal alanlardaki faaliyetlerimizi geliştirmiş. Kısa vadede en önemli hedefimiz Genç Birikim Derneği’nin kanserle mücadele konusunda uluslararası işbirliği ağını büyütme ve güçlendirmiştir.

6. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri süresince; ”Kanser Nedir?,Sosyal Medya ve Kanser,Melanoma Cilt Kanseri,Kolorektal (Bağırsak Kanserleri ), Kansere Karşı Manevi Bakış,Akciğer Kanserleri,Kanserle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü ,Gençlerin Kanser Üzerine Farkındalığı Nasıl Artırılabilir ,Kanserle Mücadelede Ülkelerin İyi Örnekleri,Hasta Okulları,Kanser Hastalarının Beklentileri,Meme Kanseri,Küresel Kanser Kontrolü,Beslenme ve Kanser,Sigaranın Zararları ,Sigara ve Kanser,Sigara Bağımlılığı,Türkiye’de Kanser ve Sigara Sorunu,Medya ve Kanser,Avrupa Düzeyinde Kanserle Mücadele ve Hasta Deneyimleri” gibi önemli konu başlıkları ele alınmıştır..

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çalıştaylar ve konferans biçimde hazırladığımız program, gençlerin aktif katılımını kolaylaştırmış, uzman eğitmenler ve moderatörler oturumların etkisini oldukça yükseltmiştir. Eğitmen, moderatör ve oturum başkanlarının konuya olan hakimiyeti verimin artmasında ve Onkoloji Günleri’nin başarıyla uygulanmasında çok önemli bir etki yaratmıştır.

Genç Birikim Derneği Başkanı, Salih YÜCE, Onko-sev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Canan ULUN, ECPC Avrupa Kanser Hastaları Koalisyonu Başkan Yardımcısı, Simona ENE, Muş İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Serdar TÜRKOĞLU 23.Dönem İstanbul Miletvekili Canan KALSIN ,Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı (2009-2011) ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr.Vahit ÖZMEN ,Slovenya Kurucu Devlet Başkanı Avrupa Birliği Paralamenteri Sayın Alonj PETERLE ,Dünya Kanser Örgütü gelecek dönem Başkanı Sayın Prof Dr Tezer KUTLUK, Muş Valisi Sayın Vedat BÜYÜKERSOY ve Kanserle Savaş Dairesi Başkanı, Doç. Dr. Murat GÜLTEKİN’in açılış konuşmalarını yaptığı onkoloji günlerinin ilk oturumu MELENOMA Kanseri üzerine olmuştur.

Melanoma ve Kolorektal Kanserler

Oturum Başkanlığını Gaziantep’ten Prof . Dr. Alper SEVİNÇ ve Onko-sev Yönetim Kurulu üyesi baş hemşire Seyhan AKAR’ın yaptığı oturumda, Bilim Üniversitesinden Prof.Dr Gökhan DEMİR , Bezmialem Tıp Fakültesi’nden Uz.Dr. Betül İlhan BAYRAM ,Prof. Dr. Alper SEVİNÇ melanoma kanseri üzerine sunumlarında olası tehlikeler ve güncel bilgiler hakında katılımcıları bilgilendirmişlerdir.

Kolorektal Kanserlerin ele alndığı ikinci günde Prof. Dr. Dursun BUĞRA ve Op.Dr.Ahmet Serdar Karaca’nın başkanlığını yaptığı oturumda ;Prof. Dr. Ethem GEÇİM Avrupa’da kolorektal kanser tedavisi-standart tedavi ve yeni yaklaşımlar ,Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Türkiye’deki kolorektal kanser perspektifi – tedavisi ve zorlukları, ABD’den Suzan D. OLSON Nursing Considerations for Colorectal Cancer , ,BezmiAlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Prof Dr D. Sema Arıcı Kolorektal Kanserlerde Patolojiden Beklentiler,Milan DJORDJEVIC (Europa Colon)Kolorektal kanserle yaşamak, hastanın bakış açısı, Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Toker ERGÜDER Fiziksel Aktiviteler konuları üzerine sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Melanoma ve Kolorektal kanser ilişkisi konusunda başta gençler olmak üzere tüm toplumun farkındalığının ve bilinç düzeyinin artması gerektiği ve önümüzdeki çalışma döneminde gerçekleşecek olan projelerde bu konulara özel bir öncelik verilmesinin gerekliğinin altı çizilmiştir.

Küresel Kanser Kontrolü

Kürsel Kanser Kontrolü oturumunda söz alan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Tezer Kutluk, küresel kanser kontrolünün ne olduğunu ve nasıl ele alınması gerektiğini anlattı. Uluslar arası düzeyde kanser mücadelesi konusunun çok yönlü bir şekilde değerlendirilmesini, alanda elde edilen kazanımların uluslar arası çalışmalarla tüm dünyaya yaygınlaştığını ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşlarının da uluslar arası alanda etkinliklerinin artması gerektiğini ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Kansere Karşı Manevi Bakış

Dünyada gelişmiş ülkelerin tümünde kanser karşı manevi destek verilmektedir, kimi gelişmiş ülkerde Hospis ( Palyatif bakım merkezleri ) bulunmaktadır.

Ülkemizde bu konuyu ilk defa gündeme getirmiş olmamızla birlikte sağlık bakanlığı kanserle savaş daire başkanlığı bunu acendasına not almış ve ülkemizde palyatif bakım merkezlerinin kurulması üzerine genelge hazırlamaktalar. Önümüzdeki aylarda palyatif bakım merkezleri ülkemizdede kurulmaya başlanacak, bu programın öncülük etmiş olması bizim için ayrıca sevindirici olmuştur.Programda Dr Senai DEMİRCİ hastalar risalesi üzerine konuşma yapmış, istanbul müftülüğü baş vaizi dua ve tedaviyi ele almış hasta Binnur feyizli hasta olarak manevi olarak nasıl destek aldığının üzerinde durmuştur.

Kanserle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü

Avrupa Kanser Hastaları Koalisyonu (European Cancer Patients Coalition-ECPC), Dış İlişkiler Birimi Başkanı Sayın Denis Horgan, Kanserle Avrupa düzeyinde mücadelenin örgütsüz ve hastalar olmaksızın olamayacağını belirterek başladığı sunumunda, ECPC’nin konu üzerine yaptığı çalışmaları anlattı. Sayın Horgan, ECPC’nin 42 ülkeden 345 kansere karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşuyla çalıştığını, yapıları içerisinde tüm kanser tiplerinin temsil edildiğini, kanser araştırmalarının artması ve başta tütün kontrolü, beslenme ve çevresel etmenler olmak üzere kansere neden olan etmenlerle mücadele edilmesi gerektiğini anlattı. Sayın Horgan, kanser oranlarının tüm dünyada arttığını ve kansere neden olan etmenlerle mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların hayati önemi olduğunu aktardığı şunumunnda soysal medyanın aktif olarak kullanılmasının gençleri sürece dahil etmeyi kolaylaştırdığını ECPC çalışmalarından örneklerle açıkladı.Avrupa Kanser ligi direktörü gençler üzerinde sigara denetimi ve sosyal medyadaki Avrupa çapında yapılan çalışmaları aktardı.

Türkiye’de kanserle mücadele konusunda en önemli adımlardan birisi olan “Sigara Yasağı”nın uygulanmasında daha katı cezalarla devamı Sağlık Bakanlığı temsilcilerine önerilmiştir.

”Ben Kanserim Ama…”

Hasta deneyimlerinin paylaşıldığı Ben Kanserim Ama başlıklı oturumda söz alan kanser hastaları; Salih Yüce, Canan PERDAHLI , Hazal ERKAN, Sinema yönetmeni Onur ÜNLÜ hastalıkla mücadele de büyük örnekler teşkil edecek yüreklendirici ve ümit verici bir çerçeve de kişisel deneyimlerini, Amerika’dan Caty Gelanon metastatik meme kanserlerinde güncel durumu paylaştı.

Programın çalıştaylar bölümünde eğitmen ve moderatör olarak görev alan uluslararası eğitmenler Tuğba Cansalı, Derya Büyüktanır ve Şefik Emre Coşkun uyguladıkları katılımcı ve etkileşimli yöntemlerle tüm katılımcıların kısa bir süre içerisinde programa adapte olmalarını ve birbirlerini kısa sürede tanımalarını sağlamışlardır. Bununla birlikte yine etkileşimli yöntemler kullanarak düzenlenen eğitim ve çalıştaylarda Avrupa Birliği’nin Sağlık Politikası, Sağlıkta Sosyal Dışlanma, Kanser Nedir, Kanserle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü, Kanser Üzerine Doğru Bilinen Yanlışlar Yanlış Bilinen Doğrular, Gençlerin Kanser Üzerine Farkındalığı Nasıl Artırılabilir, Kansere Neden Olan Çevresel Etmenler ve Beslenme konuları ele alınmıştır.

Avrupa Kanser Haftasında tüm Avrupa ülkelerinde uygulananan Kanser Karşı Dans Gösteri gençler ve yerel halkın katılımıyla halk oyunları ile dans gösterileri yapılmış, tüm katılımcılarla birlikte kansere karşı el le yürüyüşü gerçekleşmiştir.Program süresince ayrıca MUŞ KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi) ziyaret edilmiş ve programa katılan doktorlar ücretsiz hasta bakmıştır.

Foto Galeri