Program Ana Başlıkları

PROGRAM  ANA BAŞLIKLARI 

 • Türkiye’de Kanser ve Kanserle Mücadele
 • Türkiye ve Dünya Kanser istatistikleri
 • Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Kanser
 • Küresel Düzeyde Kanserle Mücadele ve Türkiye’nin Rolü
 • Uluslararası Kanser Kuruluşlarının Kanserle Mücadele Konusundaki Rolü ve Türkiye’nin Katılımı
 • İnsani Gelişme ve Sağlık Politikaları
 • İyi Örnekler ve Deneyim Paylaşımı
 • Hasta Hakları –Hasta Savunuculuğu
 • Hastalıkla Mücadelede Kültürün Önemi
 • Hasta Hekim İlişkisi, Hekim Farkındalığı Oluşturma. Bilinçli Hasta Oluşumu Ve Hasta Hakları
 • Kanserle Mücadele Sürecinde Sivil Toplumun Rolü
 • Kansere Karşı Manevi Bakış
 • Kanser Korkusu ve Medyanın Rolü
 • Geleneksel Medya ve Sosyal Medya da Kanser
 • Klinik Araştırmalar Çalıştayı
 • Meme Kanseri Taraması- Görüntüleme Yöntemleri
 • Meme Kanseri Taramasında Avrupa ve Türkiye’deki Mevcut Durum
 • Meme Kanseri Tedavisinde Yeni Gelişmeler.
 • Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler, Takip
 • Kadın Kanserlerinde Önleme
 • HPV Aşıları
 • Türkiye’de Ve Dünya’da HPV İle Serviks Kanseri Taraması
 • Akciğer Kanserinde Immuno Onkolojik Tedavi Yaklaşımı ve Umut  veren yeni tedaviler
 • Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi
 • Sigara Bırakma Metotları
 • Türkiye’de Kanser ve Sigara Sorunu
 • Türkiye’de Sigara Yasağı ve Son Gelişmeler
 • Sigarasız Yaşam ve İnsan Hakları
 • Tütün Şirketleri Reklam Stratejileri ve Gençler
 • Tütün Endüstrisi
 • Sigaranın Zararları ve Önlenebilir Hastalıklar
 • Düz Paket Uygulaması Ve Açıkhava Sigara Kullanımları Yasakları
 • Sigara Bırakma Metotları ve Türkiye’de Sigara Bırakma Hizmetleri

PARALEL OTURUMLAR

 • Sağlıkta İyi Örnekler Zirvesi
 • Kanser Hastaları Kongresi
 • Kanserle Mücadele Ortak Platformu
 • Kansere Karşı Milletvekili Grubu
 • Gençlik Sağlık Hakları, Ulusal İşbirliği Buluşması
 • Sağlık Festivali