Onkoloji Günleri

DÜNDEN BUGÜNE ONKOLOJİ GÜNLERİ
2008-2022

Genç Birikim Derneği tarafından 18-25 Nisan 2008 tarihleri arasında Muş’da düzenlenen “Gençlerin Kanser Hakkında Bilinçlendirilmesi” projesi, Türkiye açısından bir dönüm noktasının başlangıcı olmuştur. Projeyi Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Muş Valiliği, Pfizer ve Novartis tarafından desteklenmiş, sivil toplum kuruluşları tarafından da sahiplenilmiştir.

Proje kapsamında TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı, Milletvekilleri, Bürokratlar, Türkiye’nin kanser konusundaki çok değerli Bilim İnsanları, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Gazeteciler, Uzmanlar, kanserle mücadele konusunda çok değerli çalışmaları olan Avrupa Parlementosu üyeleri, İtalya, Yunanistan, İspanya, Estonya, Litvanya, Bulgaristan, Slovenya, Romanya ve İngiltere’den Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve gençler katılmıştır. Ülkemizin en yoksul kenti olan Muş’da kanser konusuyla ilgili tüm tarafların biraraya gelmesi oldukça önemli ve anlamlıdır. Muş, Türkiye’de konuyla ilgili bir ilki gerçekleştirmiştir.

Muş’da düzenlenen “Gençlerin Kanser Hakkında Bilinçlendirilmesi” konulu buluşmanın ardından, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından 6-7 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da “Kanserle Savaşta Elele” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya çok değerli bilim insanları, uzmanlar, Türkiye’nin değişik bölgelerinden sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılmıştır. Kanserle mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm sağlanması üzerine düzenlenen çalıştay oldukça başarılı olmuş ve gündem değişik bakış açılarıyla zenginleşmiş, yapılan tartışma ve konuşmalarla beklenen hedeflere ulaşmıştır.

Kanserle mücadele konusunda birlikte ve bir koordinasyon içerisinde hareket edilmesini vurgulayan Muş ve Ankara buluşmaları, konunun taraflarının birlikte çalışma kararlılığı ve isteğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kanserle mücadele konusunda atılan bu adımlar küresel ve ulusal düzeyde Türkiye’nin alacağı pozisyonun belirlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Kanserle mücadele konusunda, TBMM, Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Hastaneler ve Özel Sektör arasında başlayan bu işbirliği ve ortak çalışma platformunun korunması, ulusal düzeyde ortak hedefler oluşmasını sağlayarak bu hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Bugüne kadar sırasıyla;

1. Uluslararası Onkoloji Günleri 4-9 Eylül 2005 Muş TÜRKİYE

Kansere Karşı Mücadele – Toplumsal Bilinç Gelişimi ve Dayanışmanın Önemi

3. Uluslararası‘ Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
18-23 Aralık 2009 ANKARA TÜRKİYE

“İnsani Gelişme” ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”

5. Uluslararası ‘Yeşeren Bir Bitki Onkoloji’ Günleri
13-20 Mayıs 2012 MUŞ TÜRKİYE

“Çevre ve Kanser”

7.Uluslararası ‘ Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
16-21 Eylül 2014 MUŞ TÜRKİYE

“2023 Politikalarında Türkiye’de ve Dünyada Kanser Politikaları, Akciğer Kanserleri, Alkol-Sigara ve Deri Kanserleri ile Mücadele ” başlıklarında düzenlenmiştir.

2. Uluslararası Onkoloji Günleri 18-25 Nisan 2008 Muş TÜRKİYE

Kansere Karşı Mücadele Gençlerin Bilinçlendirilmesi

4. Uluslararası ‘Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
10-17 Nisan 2011 ANKARA TÜRKİYE

“Sağlık ve Hasta Hakları”

6.Uluslararası ‘ Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
24-26 Mayıs 2013, MUŞ TÜRKİYE

“Melanom ve Kolorektal Kanserler”

8.Uluslararası ‘ Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
7-14 Mayıs 2018 MUŞ TÜRKİYE

Kadın Kanserleri ve Akciğer Kanseri” ile mücadelede tanıdan tedaviye yeni gelişmelerin tüm boyutları ile ele alındı.