TBMM’DE KANSERE KARŞI GÖNÜLLÜ MİLLETVEKİLİ GRUBUNUN OLUŞTURULMASI

TBMM’de Grubu Bulunan Parti Temsilcileri  20 Milletvekilinin bir araya gelerek konuyla ilgili farkındalık yaratmaları beklenmektedir. 81 ilden gelen gençlerin ve hasta yakınlarının görüş ve önerileri derlenerek bir öneri metni hazırlanarak gruba sunulacaktır.