Sağlık için Harekete Geç

İtalya- Litvanya -İspanya – Portekiz – Romanya- Estonya -Makedonya Cumhuriyeti Azerbaycan –Fas – Beyaz Rusya- Ukrayna- Ürdün – Tunus – Mısır – Gürcistan 30 Gencin katılacağı “Sağlık için Harekete Geç” projesi gerçekleştirilecektir.

Onkoloji günlerine uluslararası boyut katacak ve ”Uluslararası Onkoloji Günleri’nin en önemli parçalarından birisi olan proje, 59 gün süreyle hayata geçirilecek olan bir grup AGH projesidir.

Bu projenin genel amacı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kansere karşı farkındalık oluşturmak ve gençlerin özellikle sağlıklı bir hayat sürmesi için erken yaşlarda bilinçlenmesine katkıda bulunmaktır.

Projemizin özel hedefleri ise;

 • kansere karşı alınabilecek erken tedbirler hakkında toplum bilinci oluşturmak
 • kanserin hayat boyu süren bir hastalık olmadığını, diğer hastalıklar gibi tedavi edilebilir olduğunu göstermek
 • kanser hastaları ile toplumun diğer kesimlerini bir araya getirmek suretiyle örnek bir dayanışma sergilemek
 • kanserden kurtulmuş olan kişilerin hayat tecrübelerini yeni nesillere aktarmak.
 • kansere karşı alınabilecek erken tedbirler hakkında toplum bilinci oluşturmak
 • kanserin hayat boyu süren bir hastalık olmadığını, diğer hastalıklar gibi tedavi edilebilir olduğunu göstermek
 • kanser hastaları ile toplumun diğer kesimlerini bir araya getirmek suretiyle örnek bir dayanışma sergilemek
 • kanserden kurtulmuş olan kişilerin hayat tecrübelerini yeni nesillere aktarmaktır.

Bu bağlamda Erasmus+ Programı öncelikleri ile projemizin hedeflerinin sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sunmak ve sağlıklı bir hayat tarzı sürerek aktif yaşlanmayı teşvik etmek ve toplumun her kesiminden insanı dünya çapında önemli bir konu etrafında toplayarak bilinçlendirme yaparak gönüllülüğün bu mecrada bir araç olarak kullanılıp insanlara faydalı olmak suretiyle örtüştüğü görülecektir.

Sağlık için Harekete Geç projesi kapsamında gelecek gönüllüler kabiliyet ve motivasyonlarına göre 4 ayrı gruba bölünecek şu faaliyetlerde aktif olarak rol alacaktır;

 1. grup temel olarak 3 hafta öncesinden sosyal medya kampanyasını başlatacak ve bu bağlamda kısa videolar ile bir kaç dakikalık amatör tanıtım filmleri için çalışmalar yürütecektir.
 2. grup temel olarak organizasyondan sorumlu profesyonel firmaya gönüllü destek verecekler ve organizasyonun eksiksiz ve başarılı bir şekilde yürümesi için teknik ekibe destek olacaklardır.
 3. grup temel olarak etkinliğin ilk günü gerçekleştirilecek olan büyük yürüyüş için hazırlıkların organizasyonundan sorumlu olacaktır. Şehir merkezinde yer alan geniş bir caddede yerli yabancı tüm misafirlerin yer alacağı açılış yürüyüşü için gereken ayarlamalarda destek olacaklardır.
 4. Son grup ise tüm hafta simultane bir şekilde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetlerine destek verecekler, etkinlik mekanlarının yaygın öğrenim metotları kullanılacak olanlarının uygun hale getirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması gibi konularda katkı sunacaklardır.