Kanserle Mücadele Ortak Platformu

HASTA DERNEKLERİ TOPLANTISI / KANSERLE MÜCADELE ORTAK PLATFORMU

( Hasta Derneklerine Savunuculuk Eğitimi )

Türkiye’de yaklaşık 40 adet kanserle mücadele derneği bulunmaktadır. Bu dernekler hasta haklarının anlatılması ve politika oluşturma düzeyinde hak temelli savunuculuk, lobicilik faaliyetleriyle Türkiye’deki kanserli hasta haklarını ve koşulları iyileştirecek alt yapıda çalışmalar yürütememektedir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi derneklerin Amerika veya Avrupa’daki gibi lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinden haberdar olmadan, yeni gelişmeleri takip etmeden sadece Yardım ,etkinlikler ve toplantılar düzenleyen dernekler temelinde çalışmalarıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının ana amacı demokrasilerdeki denetleme hakkının hayata geçirilmesidir. Bu noktada sivil toplum kuruluşları özellikle hak temelli savunuculuk, lobicilik gibi uzmanlık gerektiren konularda yeterince bilgi ve deneyime sahip değildir. Hasta ve hasta yakınlarına yönelik fon yaratma konusunda ve kampanya yönetimi konusunda da bilgi sahibi değillerdir. Avrupa ve özellikle Amerika’da bir çok dernek kendi fon kaynaklarını oluşturabilir ve hükümetlere, kurumlara hasta hakları ve koşulların iyileştirilmesi konusunda baskı-destek mekanizmasını lobicilik ve savunuculuk faaliyetleriyle yürütebilmektedir.

Türkiye’de yeni bir alan olan ve çok fazla uzmanın bulunmadığı “Hak Temelli Savunuculuk, Lobicilik, Kampanya yönetimi ve Fon yönetimi konularında Kanserle Mücadele derneklerine eğitimler verilmeli ve kapasiteleri geliştirilmelidir.

  • İletişim
  • Hak temelli savunuculuk
  • Sivil Toplum ve Lobicilik
  • Kampanya Yönetimi
  • Kaynak geliştirme ve fon yönetimi
  • Deneyim Paylaşımları
  • Kanserle Mücadelede Ortak Kampanya Yürütmek
  • Yeni Medya Çalışmaları
  • Uluslararası Kongrelere ve eğitimlere katılım
  • Türkiye