Kanser Hastaları Kongresi

Katılımcı profili

81 İlden Kanser Hastası Ve Yakınları Katılımcıların hastalar ve hasta yakınlarından oluşması ve daha önce bir çalıştay da yer almamış olmaları dikkate alınarak daha basit ve derinlikli sorunların yer aldığı ve cevapların net, hızlı alınabileceği bir metodoloji tercih edilecek.

Metot

Ortak akıl yaratmayı amaçladığımız konferans süresince katılımcıların yaşadıkları durumlara ilişkin katılımcı bir planlama yapılması hedeflenmektedir.

Ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara birlikte çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzeni oluşturulacaktır.

Farklı paydaşların, karar vericilerin ve bilgi birikimi olan kişilerin bir araya geleceği ortamda ortak akıl aranacaktır.

İlk aşama – Durum tespiti;

katılımcılar genel oturum düzeninde hep birlikte karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmaları beklenmektedir. Bir moderatör eşliğinde katılımcıların her birinden görüş alınacaktır.

İkinci aşama – Sorunları belirleme;

Katılımcıların yaşadıkları durumları teşhis öncesi, tedavi sırası ve tedavi sonrası olarak 3 başlık altında toplanacak ve farklı masalarda bu üç ana konuda detaylı beyin fırtınası yapılacaktır. 20 dakika süre ile katılımcılar sorunu detayları ile tartışırlar. Her masada 20 dakika süre ile yapılacak olan tartışma sonrasında grup sunumlarına geçilir. Katılımcıların masada oturdukları kişilerle grup olarak belli sürelerle çalışarak ve yer değiştirerek tüm katılımcıların küçük gruplarda daha rahat ve soru özelinde derinlikli sorgulayarak yaşadıkları deneyimleri paylaşmaları sağlanacak.

Üçüncü aşama – Poster ,

Çözüm önerileri geliştirilmesi sürecine geçilecektir. Gruplardan masalarda sunulan sorunlara getirecekleri çözüm önerileri arasından en etkili 5 öneriyi geçmemek üzere bir poster hazırlamaları beklenmektedir.

Dördüncü aşama – Sessiz Duvar;

Bu öneriler poster kâğıtlarına yazılacak ve tüm katılımcıların okuyup oylayabilmeleri, ekleme yapabilmeleri için sessiz duvar tekniği uygulanacak. Sonrasında gelen tüm çıktılar derlenip ve ortak bir bildiri olarak sunulacaktır.

Ele alınacak başlıca konular;

 • Hasta Hakları
 • Hasta Savunuculuğu
 • Palyatif Tedavi (Rahatlatıcı tedavi)
 • Rehabilitasyon
 • Sosyal Destek ve Maddi Yardımlar
 • Hastalar ve Yakınlarına Psikolojik Destek Sağlanması
 • Hastanın Bilgilendirilmesi
 • Hastalar ile Sağlık Çalışanları Arasındaki İlişkiler
 • Bakım Kalitesi
 • Erken Tanı ve Tedavi Koşulları
 • Deneyim Paylaşımları
 • Sosyal medya ve etkili kullanma yöntemleri
 • 10 Maddelik Deklarasyon Hazırlanması