Gençlik Sağlık Hakkı için Ulusal İşbirliği Buluşması

Herkes için temel bir hak olan “sağlık hakkı ve sağlıklı yaşama hakkı” yalnız ulusal anayasada değil, bir çok uluslar arası sözleşmede  de özel olarak vurgulanarak tanımlanmıştır.

Bu hak ve bu hak çerçevesinde yararlanılması gereken kimi hizmet ve olanaklara, “çocuklar ve gençler” için bazı belgelerde daha ayrıntılı yer verilmiş, hatta “pozitif ayrımcılık” bağlamında “özel düzenlemeler” de yapılmıştır.

Resmi verilere göre Türkiye’de nüfusun % 50’si 20 yaş ve  altındadır. Bu nedenle bu hakların tanımlanması ve uygulamada var olması çok daha önemli bir hale gelmektedir.

Dolayısıyla ülkemiz “gençlerinin” bu haklarının farkında olması, haklarla ilgili bilgilenmesi, bu hakların “hakkı olduğu bilincine varması ve böylelikle, bu hakları talep edip, gündelik yaşamda ve uygulamada yararlanır hale gelmesi” çok önemlidir. Bu aynı zaman da söz konusu hakların geliştirilmesi, içerik ve kapsamının genişletilmesi, yaygınlaştırılması açısından da yararlı olacaktır.

Katılımcı profili 81 İlden Gençlik Liderleri/Gençlik Çalışanları/STK temsilcileri

Amaç

 • Gençlere akran eğitimleri yoluyla sağlıklı yaşam, sağlık hakları ve başta kanser olmak üzere gençlerde risk taşıyan hastalıklar hakkında bilgi vermek
 • Gençlerde sağlıklı yaşam hakkında farkındalık uyandırmak
 • Gençlerin başta kendi sağlıkları ve ailelerinin, çevrelerinin sağlıklı yaşamı hakkında daha bilinçli olmalarını sağlamak
 • Gençler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak
 • Gençlerin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog ve işbirliğini geliştirmek
 • Gençlerin interaktif eğitimlerle iletişim, takım çalışması, koordinasyon, yaygın eğitim ve akran bilgilendirmesi konularında bilgi ve deneyimlerini de güçlendirmek
 • Sağlık Hakları ve Sağlık bilgilendirmesi yapmak
 • Akran Eğitimi ve Sağlık Hakları savunuculuğu
 • Gençlik Sağlığına Yönelik Kampanyalar yapmak
 • Gençlik sağlık politikaları ve sağlıklı yaşam yöntemleri, kanserle mücadele
 • Hak temelli savunuculuk
 • Kampanya oluşturma ve Kampanya Yönetimi

Etkinlikler

Atölye çalışmaları

Yaygın eğitim metotları ile atölye çalışmaları düzenlenecektir. Farklı başlıklar altında gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılımcılar gün içinde ilgi alanlarına göre dahil olacaklardır.

Kampanya geliştirme

Hafta boyunca gençler tarafından, gençlere yönelik farkındalık artıracak yenilikçi kampanyalar geliştirmeleri beklenmektedir.

Yaygınlaştırma

Sosyal medya ve gençlerin yoğun olarak kullandığı mecralarda yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır.

Online canlı yayın yapılacaktır.

Eğitimin günlük gazetesi çıkartılacaktır.

Eurodesk temas noktaları desteği ile tüm Türkiye’ye etkinliklerin eş zamanlı duyurulması sağlanacaktır.