Onkoloji Günleri

DÜNDEN BUGÜNE ONKOLOJİ GÜNLERİ
2008-2017

Genç Birikim Derneği tarafından 18-25 Nisan 2008 tarihleri arasında Muş’da düzenlenen “Gençlerin Kanser Hakkında Bilinçlendirilmesi” projesi, Türkiye açısından bir dönüm noktasının başlangıcı olmuştur. Projeyi Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Muş Valiliği, Pfizer ve Novartis tarafından desteklenmiş, sivil toplum kuruluşları tarafından da sahiplenilmiştir.

Proje kapsamında TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı, Milletvekilleri, Bürokratlar, Türkiye’nin kanser konusundaki çok değerli Bilim İnsanları, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Gazeteciler, Uzmanlar, kanserle mücadele konusunda çok değerli çalışmaları olan Avrupa Parlementosu üyeleri, İtalya, Yunanistan, İspanya, Estonya, Litvanya, Bulgaristan, Slovenya, Romanya ve İngiltere’den Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve gençler katılmıştır. Ülkemizin en yoksul kenti olan Muş’da kanser konusuyla ilgili tüm tarafların biraraya gelmesi oldukça önemli ve anlamlıdır. Muş, Türkiye’de konuyla ilgili bir ilki gerçekleştirmiştir.

Muş’da düzenlenen “Gençlerin Kanser Hakkında Bilinçlendirilmesi” konulu buluşmanın ardından, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından 6-7 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da “Kanserle Savaşta Elele” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya çok değerli bilim insanları, uzmanlar, Türkiye’nin değişik bölgelerinden sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılmıştır. Kanserle mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm sağlanması üzerine düzenlenen çalıştay oldukça başarılı olmuş ve gündem değişik bakış açılarıyla zenginleşmiş, yapılan tartışma ve konuşmalarla beklenen hedeflere ulaşmıştır.

Kanserle mücadele konusunda birlikte ve bir koordinasyon içerisinde hareket edilmesini vurgulayan Muş ve Ankara buluşmaları, konunun taraflarının birlikte çalışma kararlılığı ve isteğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kanserle mücadele konusunda atılan bu adımlar küresel ve ulusal düzeyde Türkiye’nin alacağı pozisyonun belirlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Kanserle mücadele konusunda, TBMM, Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Hastaneler ve Özel Sektör arasında başlayan bu işbirliği ve ortak çalışma platformunun korunması, ulusal düzeyde ortak hedefler oluşmasını sağlayarak bu hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Bugüne kadar sırasıyla;

3. Uluslararası‘ Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
18-23 Aralık 2009 ANKARA TÜRKİYE

“İnsani Gelişme” ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”

5. Uluslararası ‘Yeşeren Bir Bitki Onkoloji’ Günleri
13-20 Mayıs 2012 MUŞ TÜRKİYE

“Çevre ve Kanser”

7.Uluslararası ‘ Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
16-21 Eylül 2014 MUŞ TÜRKİYE

“2023 Politikalarında Türkiye’de ve Dünyada Kanser Politikaları, Akciğer Kanserleri, Alkol-Sigara ve Deri Kanserleri ile Mücadele ” başlıklarında düzenlenmiştir.

4. Uluslararası ‘Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
10-17 Nisan 2011 ANKARA TÜRKİYE

“Sağlık ve Hasta Hakları”

6.Uluslararası ‘ Yeşeren Bir Bitki’ Onkoloji Günleri
24-26 Mayıs 2013, MUŞ TÜRKİYE

“Melanom ve Kolorektal Kanserler”

8.ONKOLOJİ GÜNLERİ 7-14 Mayıs 2018

Genç Birikim Derneği ve OnkoSev koordinasyonu olarak le olarak düzenlediğimiz Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere TBMM Sağlık Komisyonu, Milletvekilleri, Bilim İnsanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Hastane Yöneticileri, Uzmanlar, değişik ülkelerden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Uluslararası Kanser Kuruluşları, Avrupa Birliği Uzmanları (sağlık alanında), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani Gelişme Uzmanları, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Dünya Sağlık Örgütü Temsilcileri, Büyükelçiliklerin ve Medya Temsilcilerinin katılımıyla, ‘’Yeşeren Bir Bitki’’ 8.Onkoloji Günleri- Kadın kanserleri ve Akciğer Kanserleri başlıklarında uluslararası bir buluşma gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

“Kadın Kanserleri  ve Akciğer Kanserleri’’ başlığıyla düzenlenecek olan bu buluşmada aşağıdaki ana konu başlıklarında çalışmalar yapılması hedeflenmektedir;

  • Türkiye’de Kanser ve Kanserle Mücadele
  • Kanserle Mücadele Sürecinde Sivil Toplumun Rolü
  • Sağlık Politikaları ve Kanser
  • Uluslararası Kanser Kuruluşlarının Kanserle Mücadele Konusundaki Rolü ve Türkiye’nin Katılımı
  • Deneyim Paylaşımları
  • Hasta Görüşleri
  • İyi Örneklerin Ödüllendirilmesi

Bu büyük buluşmanın bitiminde yapılan tüm sunum ve konuşmalar bir kitap haline getirilecektir.

Değişik ülkelerin deneyimlerinin, iyi örneklerin yer alacağı bu buluşma, Onkoloji alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerini geliştirebilecekleri ve değişik bakış açılarını öğrenebilecekleri bir zeminde düzenlenecektir.

Bu buluşmayla, ortak çalışma platformunun güçlenmesi, STK’lar (Onkoloji) arası işbirliği ve iletişimin artması, Onkoloji STK’larının kapasitelerinin güçlenmesi ve değişik deneyimlerden yararlanabilmeleri, STK’ların uluslararası işbirliği içerisinde yer alabilmeleri v.b. birçok sonuca da bir arada ulaşılabilecektir.

İlerleyen aşamalarda ortak platformun sekreteryasının oluşması, bir web sayfası ve bir dergi hazırlanması, düzenlenecek olan toplantı, seminer, çalıştay, yuvarlak masa toplantıları, kampanya vb. etkinliklerin ortak platform sekreteryası tarafından uygulanması gibi daha kurumsal bir yöntemle çalışma gibi sonuçlara da ulaşılması hedeflenmektedir.

Kurumsal Sekretaryayı Genç Birikim Derneği ve Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği yürütecektir

Program ve Beklentiler

Uluslararası Yeşeren Bir Bitki-8. Onkoloji Günleri, birbirinden bağımsız iki bölüm olarak planlanmıştır.

1.bölüm

Üç gün sürecek birinci aşama, ilk gün tüm davetlilerin katılımıyla yurtiçinden ve yurtdışından gelen konuklarla birlikte açılış konuşmaların yapılacağı konferansa ayrılmıştır. Bakanlar, Milletvekilleri, Büyükelçilikler, Bürokratlar, Sanatçılar, Medya Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve toplantı katılımcılarının yer alacağı bir resepsiyon düzenlenecektir. Bu bölümde ayrıca ödül törenine yer verilmiştir.

2.bölüm

Üç Gün Sürecek İkinci Bölüm Bilimsel Program, Çalıştay ve kurslarla devam edecektir.

Onkoloji Günleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, davetli konuşmacılarımız ve 81 ilden katılacak kanser hastaları başta olmak üzere, hedef kitlemiz gençlerden oluşan 500 davetli misafirlerimizden ulaşım, konaklama, kongre katılım ücreti herhangi bir ücret alınmayacaktır. Onkoloji Günlerinin bbugüne kadar başarı ile gerçekleştirilmesinde kurum ve firmalarının katkıları oldukça değerlidir. Tüm katılımcılarımız adına verdikleri ve 8.Onkoloji Günleri için verecekleri destekler için teşekkür ederiz.

Uluslararası Yeşeren Bir Bitki-8. Onkoloji Günleri görüşmek dileğiyle…